Senioriedut

Käyttöehdot

Yleistä

Senioriedut.fi -palvelun ideana on tuoda aikuisväestön etuja, tarjouksia ja alennuksia helposti löydettäväksi yhdestä palvelusta sekä hankkia yhteistyökumppaneilta ja mainostajilta erikoisetuja sekä tarjouksia eri tuotteista ja palveluista Senioriedut.fi jäsenten hyödynnettäväksi.

Senioriedut.fi -sivuston käyttäjät ja uutiskirjeen tilaajat voivat halutessaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden ja kolmansien osapuolten palveluun toimittamia etuja, tarjouksia ja alennuksia tuotteistaan ja palveluistaan. Kaikki tapahtumat tai ostot yhteistyökumppaneiden ja kolmansien osapuolten tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen ovat käyttäjän ja yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolten välisiä ja näihin tapahtumiin tai ostoihin sovelletaan käyttäjän ja yhteistyökumppaneiden tai kolmansien osapuolten välistä sopimusta.

Senioriedut.fi (M&M Digital Solutions Oy) ei ole vastuussa liittyen yhteistyökumppaneiden tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin tai muihin kolmansien osapuolten tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Senioriedut.fi palvelua päivitetään ajoittain, eikä takuuta palvelussa mainittujen tuotteiden ja/tai palveluiden saatavuudesta, määrästä, laadusta, toimivuudesta, etujen, tarjousten tai alennusten suuruudesta taata millään tavalla. Käyttämällä Senioriedut.fi sivustoa hyväksyt käyttöehdot.

Senioriedut uutiskirje

Senioriedut.fi sivustolta on mahdollista tilata Senioriedut uutiskirje, jonka avulla uutiskirjeen tilaajat saavat kätevästi tiedon uusista eduista ja tarjouksista sähköpostitse. Uutiskirjeen tilauksen voi poistaa aina uutiskirjeen yhteydessä olevan toiminnon kautta. Uutiskirjeistä löytyy myös linkki tietojen päivittämistä varten. Tietosuojaseloste ja tarkempi kuvaus henkilötietojen käsittelystä ja tarkoituksesta on nähtävissä Tietosuojaselosteessa.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) palveluiden laadun parantamiseen ja kehittämiseen, palveluiden toimittamisessa, mainosten kohdentamiseen ja liikenteen analysoinnissa. Lisätietoja evästeistä https://www.senioriedut.fi/evasteet/

Muutokset ja muokkaukset

Senioriedut.fi -palvelulla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa sivuston osia, korjata sivustolla ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia sivustoon, aineistoon ja sivustossa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Senioriedut.fi -palvelulla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Senioriedut.fi (M&M Digital Solutions Oy) pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sivustossa. Sivuston käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Linkit kolmannen osapuolen verkkosivuille

Senioriedut.fi -palvelu sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ja yhteistyökumppaneiden internetsivuille tai palveluihin, jotka eivät ole M&M Digital Solutions Oy:n omistamia tai hallinnoimia. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. M&M Digital Solutions Oy ei voi vaikuttaa, eikä se ota vastuuta kolmansien osapuolten ja yhteistyökumppaneiden internetsivujen tai palveluiden sisällöstä, yksityisyydensuojasta tai käytännöistä.
Hyväksyt, että Senioriedut.fi (M&M Digital Solutions Oy) ei ole millään tavoin vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingosta tai väitetystä vahingosta, joka johtuu tai joka liittyy kolmansien osapuolten internetsivujen tai muiden palveluiden kautta hankittuihin tuotteisiin, sisältöön tai palveluihin.

Sivuston ylläpito ja sisältö

Senioriedut.fi pyrkii pitämään nettipalvelun auki ympärivuorokauden mahdollisuuksien mukaan.

Senioriedut.fi ei kuitenkaan takaa palvelun olevan jatkuvasti käytettävissä eikä vastaa palvelun katkoksista ja muista häiriöstä, jotka johtuvat Senioriedut.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten yleisen tietoliikenteen häiriöistä tai järjestelmän kaatumisesta tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä. Senioriedut.fi:llä on oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon, päivittämisen, kehityksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Senioriedut.fi (M&M Digital Solutions Oy) ei vastaa käyttäjälle palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista. Senioriedut.fi ei vastaa myöskään mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet palveluiden käyttöongelmista, myöhästymisestä, katkoksista tai muista teknisistä vioista, jotka vaikeuttavat palveluiden käyttöä.

Senioriedut.fi pyrkii siihen, että kaikki sivuston tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, mutta ei voi taata sivustolla olevien tietojen luotettavuutta tai tarkkuutta. Senioriedut.fi (M&M Digital Solutions Oy) ei takaa missään vaiheessa, että verkkosivuilla olevat alennukset, edut ja tarjoukset ovat täysin paikkansa pitäviä. Käyttäjän tulee tarkistaa näiden paikkansa pitävyys ennen ostosten tekemistä verkkokaupan tai tuotteen/palvelun tarjoajan sivustolta. Senioriedut.fi -palvelua (M&M Digital Solutions Oy) ei voi pitää vastuussa päätöksistä, jotka on tehty palvelussa esiteltyjen tietojen perusteella.

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja internetin verkkopalvelut eivät välttämättä ole täysin tietoturvallisia. Senioriedut.fi pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista, eikä voi taata täydellistä tietoturvaa. Kaikissa kysymyksissä tai reklamaatioissa koskien palvelussa julkaistuihin sekä esiteltyihin tuotteisiin ja/tai palveluihin tulee olla yhteydessä paikkaan mistä kyseinen tuote ja/tai palvelu hankittiin tai on hankittavissa.