Senioriedut

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Senioriedut.fi
M&M Digital Solutions Oy
Y-tunnus 2727820-5

2. Rekisteriasioista vastaava

M&M Digital Solutions Oy
info (at) senioriedut.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisterin avulla hallinnoidaan Senioriedut.fi uutiskirjeen tilaajalistaa ja seurataan tilaajien määrää. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön suostumus henkilötietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käytetään uutiskirjeiden toimittamiseen, sähköiseen viestintään, mielipide- tai markkinatutkimukseen sekä mahdollisten palkintojen ja palveluiden toimittamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on kerätty henkilön suostumuksen perusteella rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden sivustoilta tai kilpailuista. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista julkisten tai yksityisten tahojen tarjoamista palveluista ja rekistereistä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Sähköpostiosoite, nimi, sukupuoli, syntymävuosi, kaupunki, postinumero, ip-osoite, rekisterinpitäjän keräämiä käyttö-, tapahtuma- ja analyysitietoja, markkinointiluvat ja kiellot sekä mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6. Tietojen luovutus

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille eikä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeen. Senioriedut uutiskirjeen toimittamiseen käytetään ulkopuolista palveluntarjoajaa, jolloin tietoja säilytetään palveluntarjoajan palvelimilla myös EU:n ulkopuolella.

7. Rekisterin suojaus

Vain rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on pääsy kaikkeen rekisteriin tallennettuun tietoon ja se edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

8. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kunnes uutiskirjeen tilaaja peruuttaa uutiskirjeen tilauksen. Tiedot voidaan poistaa myös rekisteröidyn pyynnöstä, jolloin myös uutiskirjeen toimittaminen ei ole enää mahdollista.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistaan, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puuteellisten henkilötietojen täydennystä ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Uutiskirjeen tilauksen voi poistaa aina uutiskirjeen yhteydessä olevan toiminnon kautta. Uutiskirjeistä löytyy myös linkki tietojen päivittämistä varten.

Oikeuksien käyttämiseksi tulee toimittaa yksilöity pyyntö M&M Digital Solutions Oy:lle. Pyynnöstä on pystyttävä tunnistamaan rekisteröity sekä käytävä ilmi, mitä oikeutta rekisteröity haluaa käyttää.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tiesuojaselosteeseen voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvista muutoksista tai palvelun kehittämiseen liittyen. Päivitetty tietosuojaseloste on saatavilla sivustollamme.

11. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) palveluiden laadun parantamiseen ja kehittämiseen, palveluiden toimittamisessa, mainosten kohdentamiseen ja sivustoliikenteen analysoinnissa. Evästeet mahdollistavat kävijäliikenteen seurannan, kuten tietoa suosituimmista sivuista, sivustolla vietetyn ajan ja kuinka käyttäjät päätyvät sivustolle (esim. hakukone tai mainos). Pystymme evästeiden avulla kehittämään ja parantamaan palvelun laatua. Voit lukea lisää evästeistä täältä.